Våra tjänster

Planering och Styrning / Metodik & Processtöd / Systemstöd & Integration / Utbildning

Våra tjänster

Planering & Styrning

Metodik & Processtöd

Systemstöd & Integration

Utbildning

Planering och Styrning

Inom vårt specialistområde projektstyrning och projektplanering hjälper vi våra kunder att hantera krav, omfattning, tid, kostnad och resurs i projekt program och portföljer. Inom området levererar XER Management tjänster från att strategiskt stödja ledning och styrgrupper till att operativt styra enskilda projekt att nå sina mål.

 

Våra specialister har framför allt stor erfarenhet av stora och komplexa projekt inom bygg, infrastruktur och industri, där vår specialitet är att jobba strukturerat och integrerat med projektparametrarna omfattning, tid, kostnad, kvalitet/funktion.

Metodik & Processtöd

Våra projektorienterade systemarkitekter hjälper våra kunder att optimera processer och arbetssätt med hänsyn till system- och verktygsstöd. För att lyckas med att förankra ledningssystem och processer för att nå verklig tillämpad nytta har vi inom XER Management sett att processer och verktyg måste harmonisera. Inget verktyg stödjer den optimala processen och vise versa. Vår specialitet är att anpassa verktyg och processer så att verksamheten kan fokusera på att nå projekt- och effektmål, snarare än att brottas med administration och trilskande mallar.

Systemstöd & Integration

Våra erfarna applikations- och integrationskonsulter hjälper våra kunder att skapa ett systemstöd som stödjer verksamheten att optimalt jobba enligt ledningssystem, processer och arbetssätt. XER Management hjälper er med integration av system, applikationsutveckling och rapportering för att effektivisera och likforma arbetssätt, skapa spårbarhet och kvalitetssäkra information.

Utbildning

Vår ledstjärna när det gäller utbildningar är att alltid försöka att anpassa varje kurs på ett sådant sätt att utbildningen verkligen handlar om varje kunds specifika utmaningar och behov. Vi har erfarenhet av att tillsammans med kund, lägga upp ett helt utbildningspaket som innehåller såväl klassrumsutbildning, som utbildningar via nätet samt regelrätta utbildningsfilmer. Självklart håller vi också helt kundanpassade utbildningar, där såväl utbildningens längd, som innehåll, är något vi gör upp tillsammans med kund.

Våra utbildningar kan förenklat delas upp i två kategorier:

  • Utbildningar i teori och metoder inom Portfölj-, Projekt-, Risk-, och Resursstyrning
  • Utbildningar inom Primaveras alla olika program-moduler

Alla utbildningar vi håller kan antingen köras i en följd, eller delas upp så att de genomförs vid olika tillfällen.