Primavera

Värdsledande produkter inom projektstyrning

Primavera produkter

Primavera P6 är markandsledanade produkt för planering och styrning av projekt program och portföljer.

Oracle Prime är en modern molnbaserad projekt- och portföljhantering lösning som gör det möjligt för hantera prioritering, planering och genomförande av projekt.

Primavera Risk Analysis är ett riskanalysverktyg för hela projektlivscykeln. Det är en lösning som integrerar kostnader och tidsplan och gör analyser baserade motecarlo metoden.

Oracle Primavera Analytics & BI är en rapporteringslösning för att skapa, administrera och distribuera hela organisationens rapporter. Lösningen är integrerade med de andra Primavera produkterna.

Primavera P6 Entrerprise Project Portfolio Management (EPPM)

Primavera P6 är ett flexibelt kraftfullt och beprövat system för att effektivt prioritera, planera och genomföra projekt, program och portföljer. Primavera P6 är moduluppbyggt och rollbaserat vilket medger skräddarsydd funktionalitet för alla intressenter i ett projekt eller en verksamhet. Primavera P6 är världsledande inom sitt område och kan nyttjas för alla typer av projekt och verksamheter.

PRIME

Med den nya produkten Oracle Prime kan du utvärdera, prioritera, planera, hantera och genomföra projekt, program portföljer. Prime är en molnbaserad lösning på webben med en uppsättning verktyg som gör det möjligt för chefer, projektmedlemmar , och användare att leverera projekt på ett effektivt sätt. Oracle PRIME behandlar även områden som lean planering, hantering av omfattning och ändringar och övriga kunskapsområden inom ramen för god projektstyrning. Allt detta integrerat i ett verktyg.

Primavera Risk Analysis (PRA)

Primavera Risk Analysis är ett kraftfullt verktyg för att hantera risker och osäkerheter integrerat med tidplaner och kostnader. Produkten är integrerad med Primavera P6 och Microsoft Project. Känslighetsanalyser och succesivkalkyler kan enkelt göras vilket skapar goda beslutsunderlag för att bedöma totaltider och kostnader utifrån önskad konfidensnivå i projektet. En mängd rapporter, såsom risk histogram, tornado diagram genereras som ger användarna möjlighet att enkelt identifiera riskfaktorer och hantera dem.

Primavera Analytics & Bi Publisher

Oracle Primavera Analytics är en rapporteringslösning som ger värdefull insikt i dina projekt och portföljer. Lösningen hjälper dig att upptäcka trender och identifiera problem innan de eskalerar, vilket medför bättre och mer medvetna beslut.