Vi på XER Management är experter på styrning, planering och uppföljning av stora projekt, program och portföljer. Affärsidén är att hjälpa uppdragsgivare i privat och offentlig regi att ha kontroll över funktion/kvalitet, tid, kostnader och resurser så att projekt och verksamheter når sina mål. Det kan vara projekt som bygget av ett nytt sjukhus, en ny järnvägssträcka som ost- och västlänken eller en strukturerad hantering av en verksamhets samtliga projekt och strategiska investeringar.

Inom vår nisch styrning och planering har vi ett brett erbjudande med specialist konsulter, utbildare och tekniska specialister inom systemstöd och integrationer. Vårt mål är att vara det självklara valet för kunderna och att verka för att projektstyrning och planering blir en än mer erkänd profession i norden.

Bolaget startade sin verksamhet 2017 och sysselsätter idag av ett 20-tal erfarna och seniora konsulter som länge jobbat tillsammans i tidigare anställningar och delar en gemensamma värdegrund att vara ännu bättre, roligare och tryggare!